Polityka prywatności

I. Wprowadzenie

Plastmet-Group Sp. z o.o z siedzibą w Nowej Soli przykłada bardzo dużą wagę do ochrony prywatności wszystkich osób, których dane przetwarzamy w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

Najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Dokładamy starań, aby przekazane Państwu informacje były zgodne z wymogami przejrzystości określonymi w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wspomniany akt prawny będziemy określać dalej za pomocą skrótu „RODO”. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące formy lub czytelności Polityki Prywatności, zachęcamy do kontaktu i przekazania nam uwag.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Plastmet-Group Sp. z o.o z siedzibą w Nowej Soli 67-100, ul. Stefana Batorego 9 (dalej: „my”, „Administrator” lub „Plastmet”).

III. Kontakt

IV. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Serwis internetowy

W związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego zbieramy dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Państwa aktywności w serwisie.

Sieci dystrybucji

Zbieramy i przetwarzamy dane osób, które są zainteresowane naszymi produktami i w tym celu się z nami skontaktowały

Zbieramy informacje w postaci: danych kontaktowych, informacji o przedmiocie umowy oraz terminie jej wykonania lub obsługą potencjalnego klienta w związku z zapytaniem o ofertę związaną z naszymi produktami.

Zbieramy i przetwarzamy informacje przekazywane w ramach ankiet badania satysfakcji z realizacji umowy przez partnera handlowego.

Współpraca biznesowa

V. Pliki cookie

Niniejszy fragment naszej Polityki Prywatności zawiera informacje dotyczące plików cookie, które mogą być wykorzystywane podczas korzystania z naszej strony internetowej i usług online. Poniżej znajdują się kluczowe informacje na ten temat:

VI. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w różnych celach i na różnych podstawach prawnych, które opisujemy poniżej:

Przetwarzanie danych w ramach serwisu internetowego

Świadczenie usług on-line. Państwa dane przetwarzamy w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania poszczególnych funkcjonalności i treści zamieszczonych w serwisie. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku niezbędność do wykonania umowy i świadczenia usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie danych w związku z prowadzoną korespondencją i kontaktami telefonicznymi

Korespondencja i rozmowy telefoniczne. Państwa dane osobowe, które są przekazywane poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej, podczas korespondencji mailowej lub tradycyjnej oraz w trakcie rozmów telefonicznych, są przetwarzane w celu umożliwienia i utrzymania właściwej komunikacji. Przetwarzamy te dane w celu przyjmowania zamówień, zawierania umów, udzielania odpowiedzi na pytania oraz przekazywania informacji, które Państwo wyraziliście chęć otrzymać (np. informacje zawarte w formularzu kontaktowym). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu Państwu efektywnego sposobu komunikacji z Plastmet w wszelkich kwestiach, które Państwa interesują (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub konieczność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy z Plastmet (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

VII. Konieczność podania danych

Formularze serwisu internetowego

W przypadku udostępnionych w ramach serwisu formularzy kontaktowych podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Państwa zapytania.

Dokładamy również starań, aby przekazywać Państwu stosowne informacje o tym, które z danych osobowych są obowiązkowe, a które mogą zostać podane dodatkowo. Wspomniane informacje przekazujemy w formie odpowiednich oznaczeń w ramach serwisu (np. gwiazdki przy konkretnych polach formularza kontaktowego).

Konsekwencje niepodania danych osobowych

W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług, a także prowadzenia stosownej korespondencji, niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić świadczenie tej usługi, prowadzenie korespondencji.

VIII. Okresy przechowywania danych

Okres, przez który przechowujemy Państwa dane osobowe zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

W zasadzie przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres świadczenia usług, trwania umowy lub realizacji zamówienia, do momentu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów. Jeśli chodzi o monitorowanie, okres przechowywania nagrań nie przekracza 3 miesięcy. W przypadku korespondencji, zachowujemy jej treść przez okres od 3 miesięcy do roku, chyba że nawiążemy z Państwem współpracę na podstawie umowy. Jeśli jesteście Państwo kandydatami do pracy, dane podane w ramach procesu rekrutacji są przechowywane przez czas trwania rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na uwzględnienie swoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Okres przechowywania plików cookie można sprawdzić w naszej Polityce Cookies.

W Plastmet, opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe polityki dotyczące przetwarzania danych osobowych, które uwzględniają niezbędność określonego okresu przechowywania Państwa danych osobowych. Nasza polityka przechowywania danych uwzględnia terminy przetwarzania danych wynikające zarówno z obowiązujących przepisów podatkowych i księgowych, jak i terminy przedawnienia ewentualnych roszczeń lub naszych uzasadnionych interesów związanych z koniecznością archiwizacji korespondencji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących okresów przez jakie przetwarzamy określone kategorie danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób opisany w sekcji KONTAKT

IX. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów informatycznych, agencjom marketingowym, które wspierają nas w promocji naszej marki, a także podmiotom świadczącym usługi prawnicze, księgowe, szkoleniowe, serwisowe, pocztowe, a także usługi analityczne i doradcze.

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym z Administratorem.

X. Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwość żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją naszych uzasadnionych interesów oraz w celach marketingowych, przysługuje Państwu również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, macie Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. Obecnie właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Urzędu: link do strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Przekazywanie danych poza EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od standardów wynikających z prawa Unii Europejskiej. W przypadku Plastmet zasada ogólna polega na nieprzekazywaniu danych osobowych poza EOG. Jednakże, Plastmet może dokonać takiego przekazania danych osobowych poza EOG tylko w sytuacjach, gdy jest to niezbędne ze względu na specyfikę współpracy oraz pod warunkiem, że zapewniony zostanie odpowiedni poziom ochrony danych, w szczególności poprzez:

W każdym momencie mają Państwo możliwość uzyskania informacji i kopii odpowiednich środków ochrony stosowanych w związku z przekazywaniem danych osobowych poza obszar EOG. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób wskazany w zakładce kontakt.

XII. Bezpieczeństwo danych osobowych

Plastmet przywiązuje ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. W tym celu regularnie przeprowadzamy analizę ryzyka, aby zagwarantować, że przetwarzane dane osobowe są objęte środkami ochrony, które zapewniają dostęp jedynie uprawnionym osobom i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków. Dodatkowo, dbamy o to, aby wszelkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i realizowane jedynie przez autoryzowanych pracowników i współpracowników Plastmet. Nasze systemy informatyczne, używane do przetwarzania danych, są projektowane w taki sposób, aby zagwarantować ich dostępność, integralność i poufność.

Podjęliśmy również wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić, że wszyscy nasi podwykonawcy i współpracownicy przestrzegają odpowiednich środków bezpieczeństwa, każdorazowo gdy przetwarzają dane osobowe w imieniu Plastmet.

XIII. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowania. O wszelkich zmianach w jej treści będziemy informować Państwa na stronach serwisu www.plastmet.net